Kvaliteta i oznake kakvoće

Najveća kvaliteta u proizvodnom postupku

Naše betonske ploče i opločnici se proizvode isključivo u skladu sa najstrožim kriterijima kvalitete. Kontinuirano praćenje i nadzor za vrijeme kao i nakon proizvodnje značajno nadilazi zahtjeve postojećih standarda. Osim toga, naša kontrola kvalitete jamči optimalne izlazne proizvode i materijale.

CE-Označavanje

Svi naši opločnici, ploče i rubnjaci nose CE – oznaku. Ova oznaka je jamstvo da svojstva naših proizvoda odgovaraju pripadajućim Europskim specifikacijama.

Izjava o svojstvima 

Izjava o svojstvima (DOP) sa specifikacijom najvažnijih svojstava naših proizvoda nalazi se na našim web stranicama.

Podaci o proizvodu

Svi opisi i provjerena svojstva naših proizvoda nalaze se u pojedinačnim specifikacijama. Tamo možete naći sve željene podatke o našim betonskim proizvodima, ali i naše preporuke za njihovu pojedinačnu primjenu.

Postupak proizvodnje

Naše moderno proizvodno postrojenje i opsežna baza podataka o sirovinama  jamče vrhunska svojstva naših proizvoda. Tome valja pridodati i dugogodišnje iskustvo naših zaposlenika, što nam omogućuje kontinuirano postizanje željene kvalitetete.

Laboratorij

Sva deklarirana  svojstva naših  proizvoda stalno se prate i analiziraju u našem vlastitom laboratoriju. Proizvode također šaljemo na analizu svojstava u vanjske, certificirane institucije za analizu i ispitivanje definiranih svojstava. Naš laboratorij ne služi samo praćenju tekuće proizvodnje, već je ključ nalaženja novih, inovativnih rješenja.

Zaštita na radu

Zaštita na radu je itekako važna u svim našim proizvodnim procesima. Iz tog razloga za sva naša radna mjesta postavljamo i pazimo na ispunjavanje najviših sigurnosnih kriterija.

Oznaka naše kakvoće

Preduvjet otpornosti na opterećenje i optimalnu funkcionalnost kod svih naših proizvoda je način ugradnje – postavljanja u skladu sa HRN EN i OTU normama. Načelno preporučujemo savjetovanje s profesionalcem kod izbora proizvoda prikladnog za Vaše potrebe i želje.

 

Obrada povrdine Obrada površina

Ovo je tehnički postupak kojim se mijenjaju dekorativna svojstva površina.

 

Kvaliteta Vrhunska Frühwald kvaliteta

Svi naši proizvodi proizvedeni su i ispitani u skladu sa Europskim normama za ovu vrstu proizvoda, nacionalnim propisima i našim internim standardima osiguranja kvalitete.

 

Otpornost Otpornost na mraz i sol za posipanje

Maksimalna otpornost na mraz i sol za posipanje.

 

Mogućnost kombiniranja Mogućnost kombiniranja

Naši proizvodi su međusobno usklađeni.

 

CE-certificirano CE-certificirano

Svi naši proizvodi su sukladni CE normi, te su kao takvi označeni, ispitani i praćeni.

 

Prikladan za pjesake

Proizvod je prikladan za pješačke površine

Preporuka stupnja otpornosti ovisi o samoj izvedbi učvršćene površine.

 

Prikladan za automobile

Proizvod prikladan za površine s prometom osobnim automobilima

Preporuka stupnja otpornosti ovisi o samoj izvedbi učvršćene površine.

 

Prikladan za teretna vozila

Proizvod prikladan za prometovanje teretnih vozila

Preporuka stupnja otpornosti ovisi o samoj izvedbi učvršćene površine.