Oblikovanje površina betonskim pločama i opločnicima

Za izgled površine ključan je uzorak postavljanja. Različiti formati, boje i fuge čine svaku površinu raznovrsnijom. Dimenzijama ploča se može dobiti vizualni dojam prostora veći ili manji nego što to zaista jest.

No dizajn nije sve: funkcionalnost također mora biti na visokoj razini. Osnovu dugog vijeka trajanja čine dobro projektiranje i izvedba radova prema tehničkim pravilima. U praksi se kao dobro rješenje pokazala kombinacija različitih materijala. Ovdje smo naveli nekoliko primjera od brojnih mogućnosti uređenja i postavljanja opločnika i ploča.

Dodatne uzorke postavljanja i kalkulator za izračun potrebne količine materijala za svaki uzorak ćete pronaći na web stranici: Proizvodi

križnim fugama

Ploče se postavljaju pravilno. Ovaj način polaganja prikladan je za površine koje nisu izložene previsokim opterećenjima, npr. terase, balkoni, vrtne staze i sl.

polaganja u redovima

Ploče se u svakom drugom redu postavljaju s odmakom od 1/3 do 1/2 ploče. Time se prekida linija fuga, što površinu čini raznovrsnijom. Ovim uzorkom postiže se bolja nosivost površine, primjerice na terasama, stazama, u dvorištu i na kolnom ulazu.

polaganja u obliku slova „L“

Kod ovakvog polaganja prekidaju se obje linije fuga. Ploče se polažu u pravom kutu u odnosu na referentnu crtu, što daje veću lažu u pravom kutu u odnosu na referentnu crtu, što daje veću kolne pristupe.

uzorak riblje kosti

Kod ovog uzorka ploče se postavljaju dijagonalno u odnosu na referentnu crtu. Ovo daje odličnu nosivost za površine pod velikim opterećenjima. Odlično rješenje za površine po kojima prometuju vozila.