Savršeno postavljeno

Savršeno postavljeno by

Frühwald

U samo nekoliko koraka do vrhunskog rezultata! Ovdje ćete doznati kako postaviti opločnike i ploče nevezanom
metodom. To znači sljedeće: opločnik se slobodno polaže na pripremljenu podlogu i pažljivo utiskuje vibracijom.
Ako imate donekle spretne ruke, ovaj posao neće biti nikakav problem! Ploče se postavljaju čekićem i ne utiskuju se
vibracijama.

Shematski prikaz površine popločane nevezanom metodom (standardna izvedba):

1. Iskop

Ovisno o sastavu tla (ako tlo nije nabijeno), potrebno
napraviti iskop dubine 20-30 cm (u kontinentalnim krajevima to će biti nešto više jer je dubina smrzavanja čak oko 80 cm). Preporučujemo da iskop bude širi 20-30 cm površine za popločavanje.

2. Podloga s nosivim slojem

Na podlogu se stavlja nosivi sloj. Donji dio nosivog sloja čini šljunak 0-63 mm, 15 do 20 cm debljine koji se zbije valjkom ili vibro pločom. Gornji nosivi sloj čini šljunak 0-22 mm debljine do 15 cm. U ovom koraku se svaki dio nosivog sloja radi s malim padom čime se omogućuje kvalitetna drenaža. Poslije ovog koraka ugrađuje se rubnjak.

3. Posteljica

Na gornji nosivi sloj nanosi se ravnomjerni sloj drobljenog agregata 2-4 mm, debljine 4-5 cm. Ovaj sloj zbija se tek zajedno s postavljenim i fugiranim opločnicima. Nagib je potrebno odraditi u intervalu od 1,5 – 2,5% uz visinu +/- 2 cm.

4. Opločnik / ploča

Budite kreativni – i pustite da Vas savjetujemo: Različiti formati, boje i površine daju individualnost Vašem uređenju. Pritom važnu ulogu ima ispunjavanje fuga. Fuge fiksiraju elemente i doprinose ravnomjernoj raspodjeli opterećenja. Rubnjaci sprječavaju bočno izbijanje položenih elemenata.