Upute za postavljanje

Opločnika, ploča, travnih rešetki i vodo-propusnih opločnika

Svi naši proizvodi su proizvedeni tako da ih se može jednostavno i brzo postaviti. Ipak, molimo da obratite pažnju kod povezanog načina polaganja pripremljenu podlogu, takve radove izvodi stručni izvođač! Svi ovdje navedeni načini za postavljanje i obradu predstavljaju neobvezujuće preporuke za koje ne preuzimamo nikakvo jamstvo ili odgovornost.

Osnovne napomene

Razlike u boji i strukturi

Proizvodi od betona proizvode se od prirodnih sastojaka. Stoga je i logično da kod naših proizvoda može doći do jako malih razlika u strukturi i boji, na primjer zbog same boje cementa. I kod najpažljivije proizvodnje nemoguće je potpuno otkloniti odstupanja u strukturi i boji. Naš savjet: Postavljanje ploča se vrši s tri do četiri palete paralelno, da bi se postigao usklađeni uzorak boje!

Odstupanje u dimenzijama

Svi naši proizvodi od betona proizvode se u najmodernijim postrojenjima. Ipak uvijek postoji mogućnost minimalnih odstupanja u dimenzijama. Ta odsupanja su dozvoljena temeljem primjenjivih Europskih normi i obično ne igraju nikakvu ulogu kod postavljanja naših proizvoda. Imajte na umu, razlike u visini opločnika kod stručnog postavljanja se rješavaju odgovarajućim zbijanjem u podložnu posteljicu od tucanika.

Iscvjetavanje vapna na površini

Kada se cement otvrdnjava, on se odvaja od hidratiziranog vapna koji nakon toga može izbiti na površinu opločnika. Ovakvo iscvjetavanje vapna ni na koji način ne djeluje na prirodni izgled naših proizvoda, niti na njihova mehanička svojstva. Pod utjecajem vremenskih uvjeta ko što su kiša i snijeg, te zbog običnog trošenjem površine ova pojava nakon nekog vremena potpuno nestaje.

Pucanje na rubovima i puknuća

Moderni proizvodi od betona nam danas omogućuju najrazličitije primjene. Kod dugoročnog korištenja ovog prirodnog materijala ipak može doći do loma rubova ili malih puknuća na pločama i opločnicima.