Nagradni natječaj "Frühwald ljeto"

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Frühwald d.o.o.

„FRÜHWALD LJETO“

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Frühwald d.o.o., Prisoje 24, OIB:78257862514, u daljnjem tekstu: ORGANIZATOR

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 21.6.2021. u 10:00h do 2.7.2021. u 12:00h, a odnosi se na cijelo područje Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator

Članak 3

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada – Frühwald suncobran, Frühwald kapa, Frühwald majica

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora Frühwald Hrvatska i napraviti sljedeće: U komentaru objave nagradnog natječaja navesti/ pokazati način korištenja suncobrana, majice i kape koje su nagrade ovog natječaja. U završno žiriranje ulaze svi komentari u sklopu objave s navedenim pravilima.

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj
  • Sudionike koji se koriste lažnim profilima
  • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnika će odabrati žiri Frühwald d.o.o. – sektor marketinga. Organizator zadržava pravo odabrati alternativnog pobjednika u slučaju da ima čvrste osnove vjerovati da je sudionik prekršio neki od Pravila i uvjeta.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade će biti obaviješten na službenoj Facebook stranici te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Facebook messengera. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku od 5 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 12

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s naknadom.

Članak 13

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Splitu

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Frühwald, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave takav sadržaj/ fotografije na našoj web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Frühwald d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizator dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje komercijalne svrhe te se ujedno odriči svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Članak 18

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Dicmo, 21.6.2021.

Organizator

Frühwald d.o.o.

Za sve savjete javite se nam se na društevnim mrežama ili putem telefona. Uvijek smo tu da vam pomognemo.

Pratite nas na Facebooku.
Pročitajte više članaka.