Drenaža/ odvodnja na betonskim pločama i opločnicima

Kod izgradnje kuće, ali i ostalih stambenih objekata često se nameće pitanje drenaže oko objekta. Stoga smo odlučili obraditi temu drenaže kroz betonske ploče i opločnike.

Betonske ploče i opločnici imaju hidrofilna/vodopropusna svojstva, te su pogodni za odvodnju oborinskih i ostalih voda i kroz fuge, te kroz vlastitu strukturu. Prilikom izloženosti oborinama i dotoku vode odvodnja se postiže nagibom površine u traženom smijeru. Nagib je potrebno odraditi u intervalu od 1,5 – 2,5% uz visinu +/- 2 cm. Za razliku od drugih materijala odvodnja se odvija i na donjim slojevima:

Kroz podlogu/donji nosivi sloj:

Kroz posteljicu/gornji nosivi sloj:

Kroz osnovnu podlogu upijanjem na dubini od 20-30 cm od ploča i opločnika.

Ako je ikako moguće nagibi se vrše u smjeru od objekta ispred kojeg se vrši opločavanje. Ako to nije moguće, te je nagib u smjeru objekta, moraju se koristiti linijske kanalice koje postoje u raznim dimenzijama i podložnostima opterećenju.

Obične betonske kanalice 50x40x12,5 cm i 40x20x8 cm se koriste na površinama bez objekata, na rascjepima/spojevima i rubovima površina kako bi se dodatno usmjerila odvodnja.

Ukoliko želite popločanu površinu i potpuno prirodan izgled, preporučujemo našu Eko liniju:

opločnike Eko kocku i Travnu rešetku. I jedan i drugi opločnik omogućuju neometan rast trave i bolju drenažu, a idealni su za površine kojima prolaze vozila, ali i šetnice te predstavljaju savršen spoj betona i prirode.

Imate dodatnih pitanja? Pišite nam i rado ćemo objaviti odgovore na našem “Blogu”. Napišite nam email na office@fruehwald.hr